Projektowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych

niebieska rura

Projektowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych to jedna z podstawowych usług świadczonych przez naszą firmę. Projekty wykonujemy dla wszystkich typów obiektów, w tym mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. W zakresie instalacji sanitarnych wykonujemy projekty trzech rodzajów instalacji – systemu grzewczego, instalacji gazowej oraz wodno-kanalizacyjnej. Wykonujemy projekty różnego rodzaju centralnego ogrzewania. Podejmujemy się projektowania ogrzewania podłogowego, ściennego i grzejnikowego.

Tworzymy projekty instalacji wodno-kanalizacyjnej, której zadaniem jest odprowadzanie ścieków i zużytej wody poza obiekt budowlany, a także dostarczanie świeżej wody do budynku. Podczas projektowania zwracamy uwagę m.in. na zapotrzebowanie na wodę w danych pomieszczeniach. Z kolei w trakcie opracowywania instalacji gazowej bierzemy pod uwagę rodzaj gazu (LPG, gaz ziemny). W przypadku instalacji wykorzystującej gaz ziemny projekt wykonujemy, jeżeli możliwe jest podłączenie jej do miejskiej lub innej sieci gazowej.

 


bezpieczniki

Projekty elektryczne i pozostałe prace

Wykonujemy projekty instalacji elektrycznej dla budynków o różnym przeznaczeniu. Podczas ich opracowywania bierzemy pod uwagę potrzeby Klientów. Dopasowujemy materiały (przewody, kable, gniazda, oświetlenie), aby instalacja spełniała swoją funkcję. Podczas projektowania instalacji elektrycznej duży nacisk kładziemy na kwestie bezpieczeństwa.

Oprócz tego oferujemy opracowanie projektu systemu wentylacji. Podejmiemy się przygotowania projektów adaptacji instalacji elektrycznej, sanitarnej i wentylacyjnej.