Projektowanie dróg

ulica

Jeden z obszarów działalności naszej firmy związany jest z projektowaniem dróg. Jesteśmy w stanie stworzyć projekty dróg i ulic wszystkich kategorii. Oprócz tego oferujemy projektowanie parkingów, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, a także skrzyżowań i węzłów drogowych. W tym zakresie podejmujemy się także opracowywania projektów organizacji ruchu.

Podczas projektowania parkingów zwracamy uwagę na lokalizację, aby miejsca parkingowe znajdowały się blisko firm, sklepów czy obiektów użyteczności publicznej. Podejmujemy się projektowania zjazdów indywidualnych oraz publicznych. Realizując takie zadania, zajmujemy się również załatwieniem wszelkiej wymaganej dokumentacji, aby uzyskać pozwolenie na budowę. W zakresie organizacji ruchu wykonujemy projekty zarówno tymczasowej, jak i docelowej organizacji ruchu.

 

Elementy projektu drogi

ulica między budynkamiProjekt drogi składa się z wielu elementów. Podczas tworzenia projektu pod uwagę bierzemy m.in. sytuację drogi. Droga musi być na tyle szeroka, aby pozwalała umieścić urządzenia i inne elementy do jej prawidłowego funkcjonowania, a także była dostosowana do uwarunkowań terenowych. Do podstawowych elementów, które mają wpływ na szerokość drogi, zalicza się:

  • jezdnie,
  • pobocza,
  • skarpy,
  • rowy,
  • pasy zieleni,
  • torowiska,
  • ścieżki rowerowe,
  • chodniki,

Szerokość drogi zależy również od jej klasy i przekroju. Opracowując projekt drogi, zwracamy uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w tym np. odwodnienie oraz oświetlenie.